Inleiding

Vergrootglas op de Popp-kaart van Ronse

Philip-Christian Popp publiceerde tussen 1842 en 1879 een kadastrale atlas van Belgie op schaal 1/5000. Hij voegde er een lijst van eigenaars (artikels) bij met al hun onroerende eigendommen. In de opsomming stond de plaats van het eigendom vermeld, de grootte en de kadastrale taxatie. De lijst van eigenaars te Ronse bevat 1861 artikels met 10232 percelen.(37) Dit zijn in vergelijking met andere gemeenten zeer hoge aantalen verschillende eigenaars en percelen. De gronden in Ronse waren blijkbaar zeer verdeeld. Zo had Ninove 912 artikels (eigenaars) en 3224 percelen; Kortrijk 1253 artikels en 8180 percelen. Wanneer het deel van Ronse opgemaakt is staat nergens vermeld. Aangezien Ivon Magherman al aangeduid staat als burgemeester van Ronse, is dit werk verschenen na 1845. Een ander tijdsindicatief item is de molen van Waetsbrugge. Deze molen brandde af in 1850 en werd dan gebruikt als landgebouw. Op de Popp-kaart staat hij al vermeld als 'batiment rural', dus genoteerd na 1850, na de brand. Het station van Ronse is ook getekend op het plan. De spoorweglijn werd aangelegd in 1861. (4) Maar waarschijnlijk is de kaart opgemaakt voor de sporen gelegd werden, voor de trein effectief reed want de huidige Grote Marijve tot Bareelstraat is nog niet aangelegd ten noorden van de spoorlijn. De (oude) straat kon nog vrij gebruikt worden want de ijzeren rails lagen er nog niet. Louis Joly staat op E625 (Markt zuid) vermeld als eigenaar. Hij overlijdt in okt. 1856. In artikel 1905 wordt Joseph Bodeyn, overleden in mei 1855, vermeld als eigenaar. Hij moet dus nog geleefd hebben bij de opmaak van dit kadasterplan. Later maar toch vernoemenswaardig treffen we Edouard August Planchon aan, overleden in 1860 en vermeldt als eigenaar in dit plan. Waarschijnlijk is het deel van Ronse opgemaakt rond 1855. De publicatiedatum is logischerwijze nog later. Op de voorpagina van dit kadasterplan staat vermeld dat Popp in 1858 een medaille kreeg te Dijon voor zijn topografische kaart van West-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen was waarschijnlijk nog niet gepubliceerd in 1857-1858.

__________________1845________________________________1855_____________

_____________xxxxx Magherman xxxxx___________________xxxxx Joly____________

___________________________________________________xxxxBodeyn__________

Deze datumstelling komt soms in tegenstelling met de neergeschreven gegevens. Zo wordt in art.3413 Gustave Royers (met broer en zus) als eigenaar vermeld, alhoewel hij geboren is in 1848, dus 8 jaar oud zou zijn. De eigenaarsvermelding van de watermolen Te Nitterveld geeft Scribe op als eigenaar. Deze verkoop zou echter pas op 30 januari 1860 hebben plaats gevonden.(19) Artikel 3229 geeft Ferdinand Hantson op samen met echtgenote. Zij zijn getrouwd in sept. 1855.

Waarschijnlijk heeft de opstelling van dit plan enkele jaren geduurd en zijn veranderingen in eigenaars niet direct opgevolgd. EĆ©nmaal genoteerd bleef het zo, ook al stierf de eigenaar ondertussen.

Ieder perceel in dit kadasterplan (1) kreeg een letter en een cijfer. Stad Ronse was onderverdeeld in 5 secties met 5 letters ( A, B, C ,D en E). A: gebied noord-west, B: gebied noord-oost, C: gebied zuid-oost, D: gebied zuid-west en E: centrum. Hierbij werd dus een cijfer gevoegd. De verschillende eigenaars werden genoteerd met al hun onroerende eigendommen en kregen een artikelnummer.(2) Zo vielen bijvoorbeeld alle eigendommen van Ivon-Sabin Magherman onder Art.2650. De andere cijfers naast ieder perceel gaven de grootte, de waarde van het goed en de inkomsten weer voor grond en huis.


In de perceelopsommingen komt soms de afkorting LK1684 voor. Dit geeft verdere uitleg over de eigenaars en de perceelverdeling of-samenvoeging in het Land- en kaartboek van 1684.

In 1860 wordt de Popp-kadasteratlas te koop aangeboden te Ronse. Deze onderstaande advertentie verscheen in La Renaisienne, nr.47, 18 nov.

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin