PRIESTERSTRAAT

 • E775 : eig. Auguste Taelman. Hospitaalstraat nr.2. Art.2638
 • E777 : eig.: echtgenote Jules Debourdeaud'huy, handelaar. Art.2636
 • E778 : eig.: Cécile Elisabeth Tassart, zelfstandige. Art. 2460. Huis in taxatiecategorie 10.
 • Cécile Elisabeth Tassart, °Ronse, 1792 en +Ronse, 9.4.1870, ongehuwde dochter van Nicolas Francois Tassart en Elisabeth Vandeputte.

 • E779 : eig.: Auguste Carpentier, bakker. Hospitaalstraat. Art.2792

Auguste Joseph Carpentier, °Ronse, 1801 en +Ronse, 12.10.1875, ongehuwde zoon van Aimable Carpentier en Catherine Philippe.

 • E782 : eig.: Alphonse Willequet, zelfstandige in Priesterstraat nr.2. Art.3510
 • E783 : eig.: Alexandre Segers, broers en zussen. Priesterstraat nr.4. Art.1459
 • E786-E789 : eig.: Pierre Joseph Everard, bakker. Art.653

Pierre Joseph Everard, °Ronse en +Ronse, 21.2.1890 (64 jaar oud), ongehuwde zoon van Pierre Joseph Everard en Catherine Josephe Petitdisoir.

 • E787 : eig.: Louis Dedonder. Art.3233
 • E790 : eig.: Constance Degallaix, zelfstandige. Priesterstraat nr.12. Art.278
 • E793 : eig.: Sidoine Bataille, herbergier. Art.3459
 • E794 : eig.: Louis Beaucarne en kinderen. Art.2910 (zie Haezeveld)
 • E797 : eig.: Julien Febvrier, fabrikant. Priesterstraat nr.28. Art.3462

Janvier Julien Febvrier, °Ronse was gehuwd met Emerentine Fontaine, °Grandmetz. Het beeld van St-Antonius (1905) in de St-Martinuskerk is geschonken door zijn kinderen. Tevens heeft deze familie een glasraam in die kerk laten plaatsen. (zie foto's onder)

 • E798 : eig.: Ambroise Vandries. Art.1899
 • E801 : eig.: Jean Baptiste Lauwerier, beenhouwer. Art.3314
 • E802 : eig.: Charles Louis Sanspeur. Priesterstraat nr.32. Art.2671
 • E803 : eig.: Zoe Demaesenier, broers en zussen. Priesterstraat nr.34. Art.1091
 • E806 : eig.: Francoise-Therese en Lucie Ameels, landbouwers. Art.2256

Francoise (1792-1882), Therese (1796-1879) en Lucie Ameels (1807-1868) zijn ongehuwde dochters van Denis Ameels en Isabelle D'Hont. Lucie is kruidenierster bij haar overlijden.

 • E807-E811 : eig.: Jean Baptiste Canfijn, herbergier. Priesterstraat nr.38-40.
 • E812 : eig.: Joseph Dewolf. Art.2732

Op de affiche van 1000 jaar St-Hermesviering in 1860 staat dit huis afgebeeld; met een muur aan de kant van het park zoals afgebeeld op de kaart.

   ^ Fundering en wasbekkens

In 1988 voerde de heer Ph. Crombé een beperkte opgraving op de plaats van het afgebroken, gewezen kosterhuis ten zuiden van het koor van de kollegiaal. Dit kosterhuis was opgetrokken geworden tijdens de mislukte poging van deken Liedts om het oud kerkhof tussen Sint-Hermes en Sint-Martens in te palmen tot dekenij met tuin. Oorspronkelijk behoorde dit terrein (met de twee volgende nog bestaande huizen ernaast) tot het middeleeuwse ommuurde kerkhof.

A. Cambier, Staat de St-Hermeskollegiaal op de plaats - of in de onmiddellijkheid- van een Romeins monument of gebouw?, Annalen GOKRTI, 1995, p38


 • E893-E895 : 'Hoge Mote' : eig.: Casimir Desromains; vruchtgebruik: Pierre Etienne Dobigier. Art.559

Pierre Etienne Dobigies, °Escanaffles, 3.8.1783 en +Ronse, 7.7.1862, zoon van Pierre Francois en Marie Philippine Deriemacker, huwt te Ronse op 9.12.1818 met Catherine Jeanne Meuris, weduwe van Philippe Fostier

Het kadasterplan is voor deze straat onvolledig en geeft geen duidelijk beeld van de verschillende eigenaars.

 • E818 : eig.: Pierre Antoine Bruneel, schrijnwerker. (=Priesterstraat nr.19). Art.3522

Pierre Antoine Bruneel, °Nukerke en +Ronse, 13.4.1866 (73 jaar oud), zoon van Hermes Bruneel en Susanne Vandeputte, was gehuwd met Ernestine Meulenyser 

 • E821 : eig.: Jean Baptiste Philippart-Dedoncker, tingieter. Art.2067
 • E822-E897 : eig. Joseph Desclée, brouwerij en huis (E897). Art.2807

                                                                           E897, klasse 2 woning


 • E827-E830 : eig.: Anselme Aelvoet. Huis, tuin en witwasserij. (=Priesterstraat nr.9) Art.3218
 • E831 : eig.: Adele Dubaillon, echtg. Jacques-Henri David. Huis met oliemolen. Art.600 (=Priesterstraat nr.7)

Henri David-Dubaillon kreeg op 24 september 1845 de toelating van de Bestendige Deputatie om een rosmolen op te richten op de achterkant van zijn eigendom, tegen de Molenbeek; een olieslagerij die de mensen het stampkot van de Paepestraat noemden. De olieslagerij werd door de familie David van vader op zoon uitgebaat. Van Henri ging ze over op Jean Baptiste en daarna op Felix en Paul, twee broers. Er stonden vier zware houten persen die eerst alleen door paarden werden bewogen, later ook door een waterwiel op de beek. Nog later door een stoommachine, die de eerste in de stad Ronse zou geweest zijn.(8) Het gebouw werd in 1911 verkocht en hier kwam later de weverij Laurent Cambier-Delbar.(14)

 • E832 : eig. Camille Carpentier-Dupont, fabrikant. Huis. Art.3285

Deze familie liet in de St-Hermeskerk een glasraam plaatsen met hun naamheiligen

 • E833 : eig.: Parfait-Joseph Colbrant, zelfstandige. Art.2271

Parfait Joseph Colbrant, °Ronse en +Ronse, 12.4.1858 (80 jaar oud), ongehuwde zoon van Nicolas Colbrant en Marie Rose Sibille. Hij overlijdt in zijn huis in de Hoogstraat. (E269). Beroep: herbergier.

>            E835 : eig.: Stad Ronse, Hospitaal. Art.1358

In 1827 tekent architect Roelandt voor dit perceel een rijkswachtkazerne, meethuis en hospitaal. (zie foto onder) Op dit kadasterplan van 1855 is het hospitaal, het meethuis en de gevangenis nog op deze plaats. De rijkswachtkazerne is dan op de hoek van de Markt en Spillegem (E857).

>           E891 : eig.: Stad Ronse. Aanplanting. Art.1358

Architect Roelandt (1827)
Architect Roelandt (1827)
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin